شرکت ﻋﻤﺮﺍﻥ شیمی بسپار

با ﻫﺪﻑ بهینه ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻧﻮ ﺁﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮلید ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻰ ﻫﺎﻯ ﺑﺘﻦ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ شیمیایی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ کیفیتی ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺑﻰ نظیر ﺗﺎسیس ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﺎسیس ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍین ﺷﺮکت ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷیمی ﺑﺴﭙﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.